بیتا مصباح

درباره من

دکتر بیتا مصباح
image

استادیار گروه آموزشی پژوهشی هنر @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

(1403/4/31)

استنادات

6

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

۱۳۸۶-۱۳۹۱

دکتری

تربیت مدرس

بهمن۱۳۸۲-شهریور۱۳۸6

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

۱۳۷۸-۱۳۸۲

کارشناسی

دانشگاه شیراز

تجارب

1393- تاکنون

مدیرگروه کارشناسی ارشد پژوهش هنر

دانشگاه سمنان

‌خرداد 1391

دبیر بخش بین الملل اولین جشنواره جایزه جهانی بیداری،

سازمان تبلیغات اسلامی، تهران

مرداد 1393

دبیر کمیته علمی ارزیابی مقالات در اولین همایش بین المللی گردشگری هنری

مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران

تابستان 1392

دبیربین الملل و مشاور موزه هنرهای دینی امام علی در برگزاری نمایشگاه و سخنرانی پرفسور پیوتر کونتسه

تهران

پاییز 1392

دبیر بین الملل و مشاور موزه هنرهای دینی امام علی در امور برگزاری نمایشگاه استفان زاگمایستر

تهران، موزه هنرهای دینی امام علی

‌ بهار1393

دبیر بین الملل و مشاور موزه هنرهای دینی امام علی در برگزاری نمایشگاه و سخنرانی فین نیگارد

تهران، موز هنرهای دینی امام علی

زمستان 1392

مشاور موزه هنرهای دینی امام علی در داوری و انتخاب آثاراساتید و دانشجویان دانشگاه سوره

تهران، موزه هنرهای دینی امام علی

1394- تا کنون

قائم مقام سردبیر

نشریه هنرهای کاربردی، دانشگاه سمنان

مهارت ها

قلمزنی روی فلز، سبک شیراز

نرم افزار lightroom

نرم افزار Photoshop

زبان فرانسه

آشنایی با خط و زبان پهلوی

فارسی باستان (میخی هخامنشی)

زبان انگلیسی

اولویت های پژوهشی

تزیینات وابسته به معماری ایران دوره اسلامی

نمادشناسی هنر ایران قبل از اسلام

اصول و شیوه های هنر معاصر

سیر تحول و تطور نقوش در ایران و تمدنهای همجوار

تاریخ هنر مدرن و پست مدرن

اسطوره شناسی و تاریخ اساطیری ایران

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/29
مطالعه تحلیلی- اسطوره شناختی تصاویر سه ایزدبانو ماهی، گیاهان و آب در ایران (1500 تا 3200 قبل از میلاد)
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی(2014)
^بیتا مصباح, علیرضا هژبری نوبری*, محمود طاووسی, ابوالقاسم اسماعیل پور
بن‌مایه‌های کهن اسطوره ضحاک در ایران بر‌اساس نقوش روی مهر دوره عیلامی(هزاره سوم قبل از میلاد)
باغ نظر(2018)
^بیتا مصباح*
مطالعه تطبیقی نشانگان تخیل در متن و نگاره های منظومه خسرو و شیرین بر اساس روش ژیلبر دوران
مطالعات زبانی بلاغی(2019)
9112635003, ^بیتا مصباح*
تحلیل اسطور ه شناختی مفاهیم مؤثر بر شکل و فرم ریتون های هخامنشی
باغ نظر(2019)
^بیتا مصباح*, ابوالقاسم دادور
مطالعه تطبیقی نقش‌مایه گریفین در ایران و یونان
نگره(2022)
^بیتا مصباح*, ^سارا شادرخ
نماد شناسی نقشمایه شتر در هنر حکاکی دوره ساسانی(با تاکید بر 55 نمونه از آثار سرنمون)
هنرهای زیبا هنرهای تجسمی(2022)
^بیتا مصباح*, ^سارا شادرخ
بررسی اصول صفحه آرایی حاکم بر ترکیب بندی در صفحه های سرآغاز و سرلوح نسخ خطی ایران(سلجوقی تا پایان صفوی)
نشریه هنرهای صناعی اسلامی(2021)
^بیتا مصباح*, 9411621004, ^هادی رحمتی
مطالعه شیوه‌های بازنمایی نقش پادشاه بر روی مهرهای دوره های ماد و هخامنشی
همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد(2019-02-27)
^بیتا مصباح
مطالعه نقوش روی مهر های اولیه در فلات مرکزی ایران (هزاره چهارم و پنجم قبل از میلاد)
همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد(2019-02-27)
^بیتا مصباح
مطالعه و تحليل نقش الگوهاي فرهنگي دربازتوليد برندينگ موزه ها(مطالعه موردي:كاخ موزه گلستان)
احمدي سمانه(تاریخ دفاع: 1401/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي اسطوره ها و نمادهاي مرتبط با ايزدان جنگاوري (ورثرغنه و همتايانش در ايران، آسياي ميانه و بين النهرين در (هزاره اول قبل از ميلاد)
ارين ارميتا(تاریخ دفاع: 1402/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ساختار روايت در متن و نگاره هاي ظفرنامه تيموري 935ه.ق بر مبناي الگوي كنشي گريماس( بر اساس نسخه موجود در كتابخانه كاخ گلستان)
بيات سپيده(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين ارزش هاي ديداري در نشانه‌هاي فدراسيون هاي بين المللي ورزش در ايران بر اساس قوانين ادراك بصري گشتالت
بابائي زهرا(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وجه تقدس بخشي هاله نور در آثار هنر و معماري ايران از عصر هخامنشي تا پايان قرن پنجم
نيك كار اناهيتا(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ريخت شناسي عنصر تصويري بدن درآثارزنان نقاش معاصرايران
دهرويه معصومه(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و ريشه يابي نقوش و تزيينات در لباس و زيورآلات زنان سنگسر
گلستاني راضيه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعات تطبيقي نقش شكار در هنر هخامنشي و ساساني
فتحي ناديه(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه نگاره هاي نمادين در سنگ قبرهاي منطقه آذربايجان شرقي (مطالعه موردي سه روستاي هاس، بوهول، انداب)
فرهنگ آذر سيده سميرا(تاریخ دفاع: 1399/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ي نقش طنز در توليد كارتون هاي ادبي در مجله گل آقا براساس مفهوم برتري طلبي (سال هاي 1369 تا 1381)
مفتاحي ساسان(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ساختار بصري حاكم بر نسخه هاي ادبي (منظوم و منثور) در نمونه هاي چاپ سنگي قاجار
خمسه رعنا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي شيوه هاي بازنمايي نقوش برجسته شاه و سربازان در دوره هاي هخامنشي و ساساني
فريدوني ممان مرجان(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رمزپردازي مفاهيم نمادين در نقوش هندسي بناهاي اسلامي استان سمنان
سراج كوهي مقدم سميه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واكاوي در رابطه زيباشناسي و گرايش هاي هنر محيطي با محوريت طبيعت
ميرخاتمي نسب لنگرودي سيده مرجان(تاریخ دفاع: 1399/04/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي ويژگي هاي شخصيت پردازي ايزد بانوان در متون كهن و زنان اساطيري در شاهنامه
قنبري نسرين(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي نمادهاي مرتبط با مفهوم سلطنت (پادشاهي) در ايران دوره هخامنشي و ساساني
پروانه تبريزي ليلا(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي تزيينات گچي در خانه هاي قاجاري سمنان و دامغان
حاجي پروانه مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تحولات ساختاري آرامگاه هاي عرفا در ايران (دوره سلجوقي و ايلخاني با تاكيد بر مقابر استان هاي اصفهان و سمنان)
سيد مفيد مژگان(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بازيابي نمادها در هنر ايران با تكيه بر نظريه كهن الگويي يونگ (عيلام آغازين تا حمله اسكندر)
رضواني نگار(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين طرح واره گردشگري هدفمند در ايران (مطالعه موردي: منطقه مركزي ايران)
عبد نيك فرجام بيتا(تاریخ دفاع: 1398/01/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نمودهاي اسطوره اي گياه در ايران (عيلام و هخامنشي)
زارع محبوبه(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه بازنمايي مفهوم خود(self )در آثار نقاشان نسل نو ايران95-1370
افصح المتكلمين الهام(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه روش هاي صفحه آرايي در نسخ خطي ايران(سلجوقي تا پايان صفوي) و كاربرد آن در صفحه آرايي كتب امروزي
صفري كرهرودي هانيه(تاریخ دفاع: 1397/02/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آرايه هاي نقاشي روي كاشي در ابنيه تاريخي استان گيلان در دوره قاجار
سالاري مهكامه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحولات خوشنويسي برخط نگاره هاي كوفي مزارها و محرابهاي يزد(از سلجوقي تا تيموري)
سلوتي سرخه رحيم(تاریخ دفاع: 1395/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي نقوش فرش كلاردشت با دست بافته ها(گليم) كرمانشاه
صفاري آتنا(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فرم نقوش حيواني در سفالينه هاي غرب و جنوب غربي ايران هزاره هفتم تا چهارم قبل از ميلاد(تل باكون، موسيان، شوش، چغاميش)
طهماسبي پونه(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي موسيقي رديف دستگاهي ايران با معماري ايراني در دوره اسلامي (مطالعه موردي مسجد جامع ورامين)
شادكام علي(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه وبررسي مفاهيم نفرين وبازنمون كاربردي آن درايران
خليلي نژاد فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقوش چادرشب هاي استان گيلان
محمدي زكيه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بررسي رابطه ميان متن و تصوير در سه منظومه خسرو و شيرين، ليلي و مجنون و هفت پيكر خمسه نظامي
پورمند فريماه(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نماد و سبك شناسي آن در هنر و معماري دوره ماد
رحيمي علي آبادي طراوت(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روند شكل گيري مفهوم لذت در زيبا شناسي مدرن (قرن هيجدهم)
اميري پور امين(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پروژه نهايي
فرزان فر فريبا(تاریخ دفاع: 1391/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
اسطوره و هنر   (737 بار دانلود)
رشته : پژوهش هنر , گرایش : پژوهش هنر
طراحی تبلیغات   (790 بار دانلود)
رشته : ارتباط بصری , گرایش : ارتباط بصری
رشته های هنری معاصر   (749 بار دانلود)
رشته : صنایع دستی , گرایش : صنایع دستی
اسطوره و هنر(ویژه دانشجویان عراقی)   (740 بار دانلود)
رشته : پژوهش هنر , گرایش : پژوهش هنر
فرهنگ و هنر ایران باستان   (927 بار دانلود)
رشته : ارتباط بصری , گرایش : ارتباط بصری
فرهنگ، هنر و هویت ایرانی   (675 بار دانلود)
رشته : ارتباط بصری , گرایش : ارتباط بصری
گرافیک و هنر جدید   (686 بار دانلود)
رشته : ارتباط بصری , گرایش : ارتباط بصری
روش تحقیق   (760 بار دانلود)
رشته : پژوهش هنر , گرایش : پژوهش هنر
نماد و نشانه   (953 بار دانلود)
رشته : پژوهش هنر , گرایش : پژوهش هنر
مطالعات تطبیقی 1   (922 بار دانلود)
رشته : پژوهش هنر , گرایش : پژوهش هنر
مبانی هنرهای تجسمی۲   (872 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : فرش

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده هنر، گروه پژوهش هنر
bitamesbah@semnan.ac.ir
982331535392

فرم تماس